NGUỒN LED SỢI QUANG BG-L1045/L1045DMX-WIFI

  • Model: BG-L1045-WIFI
  • Model: BG-L1045DMX-WIFI
  • ông xuất: 32W RGBW dẫn
  • wifi kiểm soát trên điện thoại di động
  • DMX chức năng
  • kiểm soát âm nhạc
  • Hẹn giờ 
  • Bảo hành: 2 năm

Tin tức

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2019 All rights reserved. Điểm Dừng Mua Sắm - Các Giả Pháp Điện Thông Minh - Đáp Ứng Tất ánh Sáng Bạn Cần.