Ngân Hàng Vietcombank Times City

Ngân Hàng Vietcombank Times City

Thông Tin Dự án : 

  • Chủ Đầu Tư : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  • Nhà Thầu Thi Công : BossGwar™ Vietnam
  • Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà T1 Times City – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Thương Hiệu : BossGwar™ Vietnam
  • Hạng Mục Thi Công : Trần Xuyên Sáng phòng CTHĐQT
  • Thời Gian Hoàn Thành: 29/11/2019

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2019 All rights reserved. Chuyên Gia Trần Căng Hàng Đầu Việt Nam Giải Pháp Thi Công Chuyển Quốc Tế Với Hơn 1OOO dự án đã hoàn thành!