Hồ Sơ Nhôm Cho hộp Đèn BossGwar™

Hồ sơ nhôm cho các hộp đèn tại BossGwar đã thiết kế đặc biệt dành riêng cho các hộp đèn, vừa là cấu trúc cố định, vừa có các khe tương ứng để lắp đặt các màng tấm trần căng xuyên sáng. Nó có độ cứng cao hơn và có thể sản xuất hộp đèn kích thước lớn hơn.

Ưu điểm cài đặt của hộp đèn:

  • Chất lượng đặc biệt độ cứng cao, bề mặt và độ chính xác của kích thước hình học không thể được đảm bảo khi hàn bằng quy trình hàn thông thường;
  • Sự dễ dàng và nhanh chóng của việc cài đặt;
  • Khả năng vận chuyển tiền lợi;
  • Chi phí thấp của sản phẩm cuối cùng.
  • Tùy biến kích thước cho hình vuông, hình chử nhật, hình tam gác, lục giác ...
Xem thêm trên youtube

Tin tức

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2020 All rights reserved. Chuyên Gia Trần Căng Hàng Đầu Việt Nam Giải Pháp Thi Công Chuyển Quốc Tế Với Hơn 1OOO dự án đã hoàn thành!
  
Gọi điện Messenger Zalo