DỰ ÁN TRẦN SAO NHÀ ANH MINH

DỰ ÁN TRẦN SAO NHÀ ANH MINH

Thông Tin Dự án : 

  • Chủ Đầu Tư : 
  • Nhà Thầu Thi Công : CÔNG TY TNHH BOSSGWAR
  • Địa chỉ: Dự án H10-B51 Star lake Tây Hồ Hà Nội
  • Thương Hiệu : BossGwar Vietnam
  • Hạng Mục Thi Công : Trần sao nhân tạo BOSSGWAR
  • Thời Gian Hoàn Thành: 16/11/2018

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2020 All rights reserved. Chuyên Gia Trần Căng Hàng Đầu Việt Nam Giải Pháp Thi Công Chuyển Quốc Tế Với Hơn 1OOO dự án đã hoàn thành!