DỰ ÁN TRẦN IN NHÀ ANH NINH

Thông Tin Dự án : 

  • Chủ Đầu Tư : Ông Đức Ninh
  • Nhà Thầu Thi Công : BOSSGWAR Vietnam
  • Địa chỉ: BT06 - 02-03 Khu đô thị an cường - hà đồng - Hà Đông - Hà Nội
  • Thương Hiệu : BOSSGWAR Vietnam
  • Hạng Mục Thi Công : Trần in Xuyên Sáng - Cột xuyên sáng
  • Thời Gian Hoàn Thành: 13/5/2019

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2019 All rights reserved. Chuyên Gia Trần Căng Hàng Đầu Việt Nam Giải Pháp Thi Công Chuyển Quốc Tế Với Hơn 1OOO dự án đã hoàn thành!