DỰ ÁN EVN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC

Thông Tin Dự án : 

  • Chủ Đầu Tư : Tập Đoàn Điện Lực EVN Việt Nam
  • Nhà Thầu Thi Công : BOSSGWAR Vietnam
  • Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
  • Thương Hiệu : BOSSGWAR
  • Hạng Mục Thi Công : Trần Xuyên Sáng phòng Truyền Thống
  • Thời Gian Hoàn Thành: 06/12/2014   

Ngày 15/12/2014, EVN đã tổ chức khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam giai đoạn 1. Đây là một trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014). Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam mới được đặt tại tầng 1, tòa nhà EVN (số 11 Cửa Bắc, Hà Nội), trên nền móng của Nhà máy Điện Yên Phụ lịch sử. Đây là bước hoàn thiện tiếp theo của Nhà truyền thống ngành Điện đã được đưa vào vận hành từ năm 2004 tại trụ sở cũ của Tập đoàn (số 18, Trần Nguyên Hãn, Hà Nội).

 

Đối tác

 
© BossGwar Vietnam 2017-2020 All rights reserved. Chuyên Gia Trần Căng Hàng Đầu Việt Nam Giải Pháp Thi Công Chuyển Quốc Tế Với Hơn 1OOO dự án đã hoàn thành!